Mùa hè chiều thẳng đứng Phần 1: KHEN(bởi NguoiThangLong )Người ta nói điện ảnh chính là cuộc sống, nhất là khi người đạo diễn cảm nhận và thể hiện thành công tất cả những điều ấy, mình muốn nói về…
Đọc tiếp »