Thông thường, cứ khoảng hai năm Apple lại giới thiệu một phiên bản mới của hệ điều hành (HĐH) họ nhà mèo. Thông lệ này được thực hiện khá nghiêm chỉnh kể từ khi Apple chuyển sang dùng chip Intel…
Đọc tiếp »