Thêm hai người hoạt động dân chủ bị bắt Nguyễn Tiến Trung là thành viên Tập hợp Thanh niên Dân chủ Cơ quan an ninh Việt Nam vừa bắt thêm hai người hoạt động dân chủ trong nước là anh…
Đọc tiếp »