VIETTIEN: Kêu gọi đứng lên chống ngoại xâm, Cụ Hồ nói: "Ai có súng, dùng súng. Ai có gươm, dùng gươ". Tôi không có súng, có gươ tôi dùng blog. Hãy nói to cho thế giới biết, chỉ có 2…
Đọc tiếp »