Day: June 7, 2011

TÔI DÙNG BLOG VÌ TỔ QUỐC

VIETTIEN: Kêu gọi đứng lên chống ngoại xâm, Cụ Hồ nói: “Ai có súng, dùng súng. Ai có gươm, dùng gươm…”. Tôi không có súng, có gươm… tôi dùng blog. Hãy nói to cho thế giới biết, chỉ có 2…

Loading