Category: THỜI SỰ GD

các vấn đề về giáo dục

CHỈ SỐ MINH BẠCH NĂM 2011

Corruption Perceptions Index: Transparency International Chỉ Số Minh Bạch năm 2011(bảng xếp hạng mức độ tham nhũng ở 183 quốc gia được khảo sát) Những nước trong sạch nhất: New Zealand, Đan Mạch, Phần Lan, Thuỵ Điển, Singapore… Những nước…

Loading