Tag: TỪ ĐIỂN

VIETTIEN Dictionary for Mac

VIETTIEN Dictionary for Mac v5.1b (VT-Dict for Mac v5.1b build 091018 – cài đặt tự động) Tương thích: Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra và Mojave DOWNLOAD HỖ TRỢ VIETTIEN MỘT VÀI ĐIỂM MỚI…

 17,915 total views,  22 views today

TỪ ĐIỂN THÀNH NGỮ – TỤC NGỮ VIỆT NAM

Nhập thành ngữ vào ô ‘Tìm kiếm’ để tra ý nghĩa và tìm hiểu thêm về thành ngữ. *** (Theo Từ điển Thành ngữ & Tục ngữ Việt Nam của GS. Nguyễn Lân – Nxb Văn hóa Thông tin tái bản 2010, có…

 13,189 total views,  4 views today