CÔNG BỐ KHOA HỌC & CÁC SẢN PHẨM TUỆ

 

CÔNG BỐ KHOA HỌC & CÁC SẢN PHẨM TRÍ TUỆ

 

1. CÔNG BỐ

a. Bài báo khoa học

1. Vài nét về tên đệm của người Anh trong mối liên hệ với tên đệm người Việt
 • Tạp chí: Kỉ yếu Ngữ học trẻ 2003 – Diễn đàn học tập và nghiên cứu.
 • Xuất bản: Hội ngôn ngữ học Việt Nam – Hà Nội 2003.
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDF.
2. Towards the Problem of Meaning of Vietnamese Main Names
 • Tạp chí: Proceedings of the 2nd Lancaster Postgraduate Conference in Linguistics and Language Teaching – Lancaster University, UK.
 • Xuất bản: Trình bày tại hội nghị 07/2007; Chưa xuất bản.
 • Tải/Xem tài liệu: File PowerPoint trình bày tại hội nghị PPT – Toàn văn PDF.
3. Towards Functional, Semantic and Grammatical Characteristics of Proper Names (The case of Vietnamese and English proper names)
 • Tạp chí: LangUE 2007 Proceedings, Exsex University, UK.
 • Xuất bản: Trình bày tại hội nghị 07/2007; Chưa xuất bản.
 • Tải/Xem tài liệu: File PowerPoint trình bày tại hội nghị PPT – Toàn văn PDF
4. Vấn đề tên gọi của nhóm “Nhà nước Hồi giáo”
 • Tạp chí: Khoa học Ngoại ngữ Quân sự
 • Xuất bản: Số 3, 9/2016
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDFWeb
5. Chuẩn đầu ra tiếng Anh – Toeic hay không Toeic
 • Tạp chí: Tạp chí  Giáo dục
 • Xuất bản: Số đặc  biệt, 4/2017
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDF
6. Tên riêng dưới ánh sáng Danh xưng học
 • Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời  sống
 • Xuất bản: Số 7(287), 7/2019
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDF
7. Đôi điều về địa danh nước Anh từ góc nhìn Địa danh học
 • Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời  sống
 • Xuất bản: Số 7(300), 7/2020
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDF
8. Outstanding sociolinguistic and sociocultural issues in Anthroponomastics
 • Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời  sống
 • Xuất bản: Số 11b(305), 11/2020
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDF
9. Tổ hợp thành ngữ tính tiếng Anh mang thành tố tên riêng và việc dịch chúng sang tiếng Việt
 • Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời  sống
 • Xuất bản: Số 4(310), 4/2021
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDF
10. Challenges in Translation of English Phraseological Units With Onomastic Constituents Into Vietnamese Equivalents
 • Tạp chí: VNU Journal of Foreign Studies – Tạp chí Nghiên  cứu nước  ngoài  
 • Xuất bản: Số 3, 6/2021
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDFWeb
11. A Translation of English Animal Idioms with Cultural Metaphors into Vietnamese Language
 • Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ
 • Xuất bản: Số 68, 12/2021
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDFWeb
12. Revisiting Semantic Issues of Proper Names: A Vietnamese Perspective
 • Tạp chí: Names: A Journal of Onomastics
 • Xuất bản: Vol. 70 No. 1 (2022)
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDFWeb
13. Some Notes about Cultural and Historical Characteristics of English Given Names from the Anthroponomastics Perspective
 • Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống
 • Xuất bản: Số 11B (333) 2022
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDFWeb
14. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về việc học ngoại ngữ
 • Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
 • Xuất bản: Số 146(207) tháng 5/2023
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDFWeb
15. Exploring Proper Name Translation Procedures: A Comprehensive Revisit and Suggestions
 • Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống
 • Xuất bản: Số 5B(340) 2023
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDFWeb
16. Decoding English names of higher education institutions in Viet Nam: Understanding the translation procedures
 • Tạp chí: VNU Journal of Foreign Studies – Tạp chí Nghiên  cứu nước  ngoài
 • Xuất bản: Số 2, Tập 39, 3/2023
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDFWeb
17. Trích dẫn trong nghiên cứu: Tìm hiểu chuẩn APA và các công cụ tự động hoá quá trình trích dẫn
 • Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
 • Xuất bản: Số 10, tháng 10 năm 2023
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDFWeb
18. Revisiting the Nexus of Culture and Language in Foreign Language Education
 • Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống
 • Xuất bản: Số 11B (347) tháng 12 năm 2023
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDFWeb
19. Toward an Onomastic Account of Vietnamese Surnames
 • Tạp chí: Genealogy
 • Xuất bản: Genealogy 2024 Volume 8 Issue 1
 • Tải/Xem tài liệu: Toàn văn PDFWeb

 

b. Các công bố khác

b1. Thơ văn

1. Trót lớn
 • Tạp chí: Văn nghệ quân đội
 • Xuất bản: Số 17, 2/2009.
 • Thông tin: Đọc bài thơ tại đây. Tham khảo thông tin về bài thơ tại đây.
2. Thuận đời
 • Tạp chí: Văn nghệ quân đội
 • Xuất bản: Số 917, 5/2019.
 • Thông tin: Đọc bài thơ tại đây hoặc tại đây. (Tham khảo thông tin về nội dung Số 917).

 

b2. Bài viết về CNTT

Những bài viết về ứng dụng CNTT thời gian trước 2010 của mình. Có lẽ bây giờ ít ai biết và cũng chẳng quan tâm vì CNTT phát triển chóng mặt, nhưng với mình nó là một phần kí ức sôi nổi và thú vị. Hi vọng đây là chút hồi tưởng của không chỉ cá nhân mình mà còn của cả những anh em yêu IT hồi xưa với các ấn phẩm như PCWorld Việt Nam hay EChip.

1. CÀI ĐẶT NHIỀU HỆ ĐIỀU HÀNH CÙNG WINDOWS XP
 • Tạp chí: Website Lê Hoàn – Tạp chí Echip
 • Xuất bản: 10/2001
 • Thông tin: Đăng lại tại Quản trị mạng tại đây hoặc link gốc trên Echip tại đây (có thể link này đã hỏng).
2. WINDOWS XP TỪ CHỐI MODEM SM56 PCI
 • Tạp chí: Website Lê Hoàn – Tạp chí Echip
 • Xuất bản: 12/2001
 • Thông tin: Bài viết tại đây hoặc link gốc trên Echip tại đây (có thể link này đã hỏng).
3. CÀI ĐẶT DRIVER CHO MODEM MOTOROLA SM56 PCI TRONG RED HAT 7.1
 • Tạp chí: Tạp chí Thế giới vi tính – PCWorld VN
 • Xuất bản: TGVT A, số 12/2001, Tr.87
 • Thông tin: Bài viết tại đây hoặc link gốc trên Echip tại đây (có thể link này đã hỏng).
4. LỖI THƯỜNG GẶP Ở WINDOWS
 • Tạp chí: Thư viện Trung tâm – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
 • Xuất bản: 01/2002
 • Thông tin: Bài viết tại đây hoặc tại đây hoặc tại đây (có thể link này đã hỏng).
5. 15 THỦ THUẬT VỚI WINDOWS XP
 • Tạp chí: Thư viện Trung tâm – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
 • Xuất bản: 04/2002
 • Thông tin: Đọc bài viết tại đây hoặc tại đây (có thể link này đã hỏng).
6. ĐỂ BẠN AN TOÀN TRÊN MẠNG
 • Tạp chí: Echip
 • Xuất bản: 10/2002
 • Thông tin: Đọc bài viết tại đây hoặc tại đây (có thể link này đã hỏng).
7. CÀI ĐẶT NHIỀU HỆ ĐIỀU HÀNH TRÊN MÁY ẢO
 • Tạp chí: Tạp chí Thế giới vi tính – PCWorld VN
 • Xuất bản: TGVT A, số 6/2002, Tr.78
 • Thông tin: Đọc bài viết trên Quản trị mạngtại đây hoặc tại đây.
8. VIRTUAL PC 2004 HAY VMWARE WORKSTATION 4.5?
 • Tạp chí: Tạp chí Thế giới vi tính – PCWorld VN
 • Xuất bản: TGVT A, số 6/2004, Tr.96
 • Thông tin: Đọc bài viết trên Quản trị mạngtại đây hoặc tại đây (có thể link này đã hỏng).
9. SO SÁNH CÁC LỆNH THÔNG DỤNG CỦA UNIX (LINUX) VÀ DOS
 • Tạp chí: Website Lê Hoàn – Tạp chí Echip
 • Xuất bản: T04/2003
 • Thông tin: Đọc bài viết tại đây hoặc tại đây (có thể link này đã hỏng).
10. TV HAY KHÔNG TV?
 • Tạp chí: Tạp chí Thế giới vi tính – PCWorld VN
 • Xuất bản: TGVT A, số 10/2005, Tr.126
 • Thông tin: Đọc bài viết Phần 1, Phần 2. Đọc thêm tại đây.
11. XEM TV TRÊN LINUX
 • Tạp chí: Tạp chí Thế giới vi tính – PCWorld VN
 • Xuất bản: TGVT A, số 4/2006, Tr.128
 • Thông tin: Đọc bài viết tại đây (có thể link đã hỏng). Đọc thêm tại đây.
12. LINUX TRÊN PDA
 • Tạp chí: Tạp chí Thế giới vi tính – PCWorld VN
 • Xuất bản: TGVT A, số…
 • Thông tin: Đọc bài viết tại đây. Đọc thêm tại đây (có thể link đã hỏng). Xem hướng dẫn Linux on Palm Tungsten E2 tại đây và Linux on Dell Axim x50v tại đây.
13. LẠC VIỆT mtdEva TRÊN MAC & LINUX
 • Tạp chí: Tạp chí Thế giới vi tính – PCWorld VN
 • Xuất bản: TGVT A, số…2009
 • Thông tin: Đọc bài viết tại đây. Đọc thêm tại đây (có thể link đã hỏng).

 

2. ĐỀ TÀI – ĐỀ ÁN

1. Nghiên cứu ma trận quan hệ giữa học phần, chuẩn đầu ra và mục tiêu cải tiến của Chương trình Cử nhân Tiếng Anh Khoa học – Kỹ thuật & Công nghệ
 • Đơn vị: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
 • Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở
 • Mã số đề tài: T2017-PC-155
 • Đã nghiệm thu: File PPT nghiệm thu đề tài
2. Dự án Tiếp cận giao tiếp trong phương pháp giáo dục nghề nghiệp ở bậc đại học (Dự án Catalyst)
 • Tên tiếng Anh: Communicative Approaches in University Vocational Teaching Methodology focusing on Improving Educational Yield and Sustainability
 • Đơn vị: Dự án thuộc Chương trình ERASMUS+ và được tài trợ hoàn toàn bởi cộng đồng chung châu Âu. Dự án có sự tham gia của 13 đối tác giáo dục đến từ 6 quốc gia gồm: Romania, Đức, Anh, Ireland, Việt Nam và Lào.
 • Loại: Dự án hợp tác quốc tế
 • Vai trò: Hust Team Project Manager
 • Nghiệm thu: Đang thực hiện
 • Tìm hiểu thêm: Tại đây

 

3. SẢN PHẨM

1. VIETTIEN Dictionary for Mac
 • Loại sản phẩm: Từ điển tích hợp cho các máy tính chạy hệ điều hành macOS của Apple (MacBook, Mac Mini, Mac Pro…)
 • Giá bán: Miễn phí hoàn toàn / Nguyễn Việt Khoa ©
 • Tích hợp quảng cáo: Không
 • Cơ sở dữ liệu: Các ngôn ngữ phổ biến sang tiếng Việt và ngược lại
 • Phiên bản hiện tại: v5.1b – build 091018
 • Download: Tải xuống tại đây
 • Tìm hiểu thêm: Bài viết chi tiết về VIETTIEN – Hỗ trợ tác giả
2. Kadict – Từ điển Việt
 • Loại sản phẩm: Từ điển tích hợp cho các thiết bị thông minh chạy hệ điều hành Android như điện thoại, máy tính bảng của Samsung, Oppo…
 • Giá bán / Bản quyền: Miễn phí hoàn toàn / Nguyễn Việt Khoa ©
 • Tích hợp quảng cáo: Không
 • Cơ sở dữ liệu: Các ngôn ngữ phổ biến sang tiếng Việt và ngược lại; Các tiện ích học tiếng Anh; Từ điển thành ngữ Anh-Viêt…
 • Phiên bản hiện tại: v3.0.9b(55)
 • Download: Tải xuống từ Google Play Store
 • Tìm hiểu thêm: Bài viết chi tiết về Kadict – Hỗ trợ tác giả
3. Cơ sở dữ liệu từ điển
  • Loại sản phẩm: Cơ sở dữ liệu (CSDL) từ điển dạng text, SQL, SQlite, Tab, CVS…
  • Bản quyền: Sản phẩm bản quyền Nguyễn Việt Khoa ©|®
  • Danh sách CSDL:
STT Cơ sở
dữ liệu
Mục từ
(nghìn từ)
Ghi chú
1 Anh – Việt 410.000 Từ vựng phổ thông, chuyên ngành
(văn hóa, kinh tế, khoa học kĩ thuật…)
2 Việt – Anh 440.000 Từ vựng phổ thông, chuyên ngành
(kinh tế, khoa học kĩ thuật, văn hóa…)
3 Pháp – Việt 87.000 Từ vựng phổ thông
4 Việt – Pháp 47.000 Từ vựng phổ thông
5 Nga – Việt 95.000 Từ vựng phổ thông, chuyên ngành
(quân sự, khoa học kĩ thuật…)
6 Việt – Nga 40.000 Từ vựng phổ thông
7 Trung – Việt (GT) 67.000 Từ vựng phổ thông
8 Việt – Trung (GT) 92.000 Từ vựng phổ thông
9 Trung – Việt (PT) 70.000 Từ vựng phổ thông
10 Việt – Trung (PT) 95.000 Từ vựng phổ thông
11 Nhật – Việt 124.000 Từ vựng phổ thông, văn hóa
12 Việt – Nhật 91.000 Từ vựng phổ thông, văn hóa
13 Hàn – Việt 25.000
14 Việt – Hàn 23.000 Từ vựng phổ thông
15 Việt – Đức 12.000
16 Ý – Việt 75.000 Từ vựng phổ thông
17 Việt – Ý 37.000 Từ vựng phổ thông
18 Tây Ban Nha 41.000 Từ vựng phổ thông TBN-Việt-TBN
tích hợp trong một CSDL
19 Việt – Việt 52.000 Từ vựng phổ thông, văn hóa, thành ngữ…
20 Anh – Anh (CB) 83.000 Từ vựng phổ thông cơ bản
21 Anh – Anh (NC) 117.000 Từ vựng phổ thông, chuyên ngành
22 Thành ngữ – Tục ngữ (VN) ?.000 Từ điển Thành ngữ – Tục ngữ Việt Nam
23 Thành ngữ Anh – Việt ?.000 Từ điển Thành ngữ Anh – Việt – Anh
24 Đức – Việt 44.000
25 Việt – Đức 12.000
26 Séc – Việt 112.000
27 Việt – Séc 27.000

 

 

 

 

Loading