Category: TỬ TẾ

TÂM!

Cao cao một chút xanh trời Xa xa một chút áng ngời bình minh Cúi xuống mặt đất lặng thinh Mịt mờ sương phủ ẩn hình hoàng hôn. Bình minh hay cuối hoàng hôn? Sẽ ánh sáng, hay đêm đông…

Loading

VÀ TÔI ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ ĐÓ!

Câu chuyện về lòng tốt – về sự tử tế này là một trải nghiệm cá nhân của mình. Câu chuyện diễn ra cũng đã lâu rồi nhưng nó luôn đồng hành cùng mình và ở một chừng mực nào…

Loading