Month: September 2011

NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE (3rd Ed.)

A. VÀI NÉT VỀ BỘ GIÁO TRÌNH NEW HEADWAY New Headway là bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp thông dụng đối với những ai bắt đầu tiếp cận với tiếng Anh, muốn tìm hiểu và sử dụng ngôn ngữ quốc…

 28 total views,  4 views today

VietTien Dictionary for Mac v2.01

VietTien Dictionary for Mac v2.01(Từ điển Anh-Việt và Việt-Anh cho Mac – cài đặt tự động) Tương thích: Leopard, Snow Leopard và Lion Hình 1: VietTien Dictionary for Mac THÔNG TIN VỀ TỪ ĐIỂN1. Thông tin chung Đây là bộ cơ sở dữ liệu (CSDL)…

 6 total views,  2 views today