Sử dụng MS Word như một công cụ tạo ra và quản lý trích dẫn

A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence

Đây là một phần của bài viết TRÍCH DẪN TRONG NGHIÊN CỨU: TÌM HIỂU CHUẨN APA VÀ CÁC CÔNG CỤ TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH TRÍCH DẪN. Để tìm hiểu các thông tin chi tiết khác, mời bạn đọc bài…

 330 total views,  2 views today