Bổ sung công cụ trích dẫn APA7 vào MS Word

Đây là một phần của bài viết TRÍCH DẪN TRONG NGHIÊN CỨU: TÌM HIỂU CHUẨN APA VÀ CÁC CÔNG CỤ TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH TRÍCH DẪN. Để tìm hiểu các thông tin chi tiết khác, mời bạn đọc bài viết này (nhấn vào tên bài viết).

Như trên đã trình bày, APA7 đã được APA giới thiệu từ năm 2019 và tới nay hầu hết đã chuyển sang sử dụng APA7. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì tới thời điểm này (10/6/2023), Microsoft vẫn chưa tích hợp bản nâng cấp này vào bộ phần mềm văn phòng MS Office nổi tiếng của mình.

Trong lúc chờ đợi Microsoft, nhiều nhà phát triển cá nhân đã tự xây dựng phiên bản APA7 cho MS Word dưới dạng add-in (tiện ích bổ sung). Add-in sẽ bổ sung tính năng trích dẫn theo chuẩn APA (phiên bản 7, APA7) vào MS Word. Trong số này, tiện ích do Mike Slagle phát triển được người dùng đánh giá cao. Đây là một add-in mở nên được nhiều nhà phát triển khác sử dụng lại, bổ sung và cập nhật. Chúng tôi sử dụng bản add-in APA7 của Brian Kavanaugh tại địa chỉ https://github.com/briankavanaugh/APA-7th-Edition.

Cài đặt bằng tay

Download file APASeventhEdition.xsl của Brian Kavanaugh từ địa chỉ sau: APA 7th Edition for Microsoft Word

Windows

  1. Đóng ứng dụng Word
  2. Sao chép file “APASeventhEdition.xsl” tới C:\Users< tên_người_dùng >\AppData\Roaming\Microsoft\Bibliography\Style
  3. Khởi động lại Word, chọn thẻ References, chọn APA7 từ ô “Các chuẩn trích dẫn” (xem hình).

MacOS

  1. Đóng hẳn ứng dụng Word
  2. Dùng Finder, copy Sao chép file “APASeventhEdition.xsl” tới 2 vị trí:
    1. HD/Applications/Microsoft Word.app/Contents/Resources/Style/ (nhấn chuột phải vào biểu tượng Word trong HD/Applications/Microsoft Word.app, chọn “View Contents”)
    2. HD/Users/<tên_người_dùng>/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Application Support/Microsoft/Office/Style/
  3. Khởi động lại Word, chọn thẻ References, chọn APA7 từ ô “Các chuẩn trích dẫn” (xem hình).

Cài đặt tự động

Vì việc cài đặt add-in không dễ dàng với người dùng thông thường, chúng tôi đã viết một đoạn mã cài đặt (Script) để đơn giản hoá việc này. Bạn lựa chọn Script phù hợp với hệ thống của mình (Windows hoặc Mac), và tiến hành cài đặt PA7 theo hướng dẫn của trình cài đặt.

Mã cài đặt này được viết với mục đích giáo dục. Nó được phân phối dưới dạng nguyên trạng (as-is) và tác giả không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có bất cứ vấn đề gì phát sinh trong quá trình sử dụng.

A screenshot of a computer program

Description automatically generated with medium confidence

Figure 5: Giao diện tiện ích thêm APA7 cho Word trên Windows

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Figure 4: Giao diện tiện ích thêm APA7 cho Word trên Mac

Download phiên bản APA7 cho Windows và Mac tại các địa chỉ sau:

Công cụ trích dẫn trực tuyến Sử dụng MS Word như một công cụ tạo ra và quản lý trích dẫn

Loading

Leave a Reply