Như chúng ta biết, Apple có cửa hàng phần mềm với tên Mac App Store. Các phần mềm có trên cửa hàng này được Apple chứng thực và sẽ được HĐH Mac OS X của Apple cài đặt/chạy mà không…
Đọc tiếp »