Print Friendly, PDF & Email

 

BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B2 (BẬC 4)
(23/01 - 26/03/2016)


653x392xcurso-english-B2.jpg.pagespeed.ic.6sFiYa8kUG
(Chú ý: với các vấn đề khác, chúng ta trao đổi trực tiếp trên lớp. Cảm ơn anh chị em!)

==========================

1. Ngày 23/01:

  • Buổi sáng: Giới thiệu chương trình + Ôn tập ngữ pháp;
  • Buổi chiều: TEST 1 (download tại đây).

2. Ngày 30/01: TEST 1 (cont.) + TEST 2 (đã có, download tại đây)


NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN


3. Ngày 20/02: TEST 3 (phát bài trên lớp)

4. Ngày 27/02: TEST 4+ (đã có, download tại đây)

5. Ngày 05/03: TEST 5+ (đã có, download tại đây)

6. Ngày 12/03: TEST 6+ (đã có, download tại đây)

7. Ngày 19/03: TEST 7+ (đã có, download bài Test tại đây và bài Bổ sung tại đây – Chú ý: Tuần này học cả T7 và CN)

8. Ngày 20/03: TEST 8+ (phát bài trên lớp)

9. Ngày 26/03: TEST 9+ + Tổng kết (download bài Test tại đây và bài Nghe bổ sung tại đây)

 

* Đáp án bài Bổ sung (Test 7 và Test 9)