Kadict - Từ điển Việt cho Android Cài đặt từ Google Play Store  Hiện nay, có khá nhiều PM từ điển cho Android . Mỗi PM đều có những điểm mạnh điểm yếu riêng. Nếu bạn cần một PM từ điển…
Đọc tiếp »