Print Friendly, PDF & Email

 

ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B2 (BẬC 4)
(Ngày thứ Bảy từ 03/06 - 29/07/2017 tại P304 - Nhà B)


653x392xcurso-english-B2.jpg.pagespeed.ic.6sFiYa8kUG
(Chú ý: với các vấn đề khác, chúng ta trao đổi trực tiếp trên lớp. Cảm ơn anh chị em!)

==========================

1. Ngày 03/06:

  • Buổi sáng: Giới thiệu chương trình + Ôn tập ngữ pháp;
  • Buổi chiều: Ôn tập ngữ pháp + Bài tập + TEST 1 (Đã phát trên lớp).

2. Ngày 10/06: TEST 2 (đã có, download tại đây)

3. Ngày 17/06: TEST 3(đã có, download tại đây) 

4. Ngày 01/07: TEST 4 (phát bài trên lớp) 

5. Ngày 02/07: TEST 5 (đã có, download tại đây) 

6. Ngày 09/07: TEST 6 + Bài Nghe bổ sung 1 (đã có, download tại đâytại đây)

7. Ngày 15/07:  TEST 7 (phát bài trên lớp) + Bài Nghe bổ sung 2 (download tại đây)

8. Ngày 22/07: Test 7B (đã phát) + Bài Practice (Phát bài trên lớp)

9. Ngày 29/07: Test 8 (Phát bài trên lớp) + Tổng kết