Print Friendly, PDF & Email

(VT-Dict for Mac v5.0b2 [build 150717-3]

Tương thích: Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra

 

CÀI ĐẶT CSDL VT ANH-VIỆT & VIỆT-ANH v5.0b (A5)

Lưu ý: Khuyến nghị các bạn cài bản Cơ sở. Bản Nâng cao có tính thử nghiệm và không dành cho người dùng thông thường.

 

Phiên bản Cơ sở 

Phiên bản Nâng cao

  • Cài đặt đơn giản;

  • Tương thích cao với mọi phiên bản Mac;

  • Phù hợp với người dùng từ điển qua phần mềm Dictionary;

  • Không hỗ trợ tốt tra số nhiều, động từ được chia, từ phái sinh… ở các bản macOS trước 10.12;

  • Không tra được qua Spotlight trên một số máy.

  • Cài đặt phức tạp;

  • Chỉ tương thích với macOS 10.12 (Sierra) trở lên;

  • Cho phép tra qua Spotlight;

  • Tối ưu cho tra nhanh;

  • Tra được các từ phái sinh – số nhiều hoặc động từ được chia…