Cài đặt CSDL Anh-Việt-Anh v5.1b

(VT-Dict for Mac v5.1b1 [build 091018-1]

Tương thích: Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave

 

CÀI ĐẶT CSDL VT ANH-VIỆT & VIỆT-ANH v5.1b (C5)

Lưu ý: Chúng tôi tạm dừng cung cấp bản “Nâng cao”. Các bạn cài bản Cơ sở

 

Phiên bản Cơ sở 

Phiên bản Nâng cao

  • Cài đặt đơn giản;

  • Tương thích cao với mọi phiên bản Mac;

  • Phù hợp với người dùng từ điển qua phần mềm Dictionary;

  • Không hỗ trợ tốt tra số nhiều, động từ được chia, từ phái sinh… ở các bản macOS trước 10.12;

  • Không tra được qua Spotlight trên một số máy.

  • Cài đặt phức tạp;

  • Chỉ tương thích với macOS 10.12 (Sierra) trở lên;

  • Cho phép tra qua Spotlight;

  • Tối ưu cho tra nhanh;

  • Tra được các từ phái sinh – số nhiều hoặc động từ được chia…