(Chú ý: với các vấn đề khác, chúng ta trao đổi trực tiếp trên lớp. Cảm ơn anh chị em!) ========================== 1. Ngày 13-14/7: TEST 3+ 2. Ngày 20-21/7: TEST 2+ (đã có, download tại đây) và TEST 2A+ (đã có, download tại đây)…
Đọc tiếp »