Một bài thơ đa tầng ý nghĩa. Một người diễn xướng đầy cảm xúc! Một thời điểm không thể quan trọng hơn! When day comes we ask ourselves,where can we find light in this never-ending shade? ... For there is…
Đọc tiếp »