Sử dụng MS Word như một công cụ tạo ra và quản lý trích dẫn

Đây là một phần của bài viết TRÍCH DẪN TRONG NGHIÊN CỨU: TÌM HIỂU CHUẨN APA VÀ CÁC CÔNG CỤ TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH TRÍCH DẪN. Để tìm hiểu các thông tin chi tiết khác, mời bạn đọc bài viết này (nhấn vào tên bài viết).

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Hình 2: Các chuẩn trích dẫn được Word hỗ trợ

A screenshot of a computer

Description automatically generated

MS Word là một gói phần mềm soạn thảo văn bản rất phổ biến nằm trọng bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office. Word có rất nhiều tính năng, trong đó có công cụ tạo danh sách TLTK rất chuyên nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi qua lại giữa nhiều hệ thống và phong cách trích dẫn khác nhau.

Khi viết bản thảo (báo cáo, đề tài, bài báo, công trình…) trên MS Word (từ Office 2007 trở lên), có thể sử dụng chức năng “Citations & Bibliography” dưới nhãn “References” được tích hợp sẵn để chèn trích dẫn vào vị trí chú dẫn trong văn bản và chèn danh mục TLTK tự động vào cuối văn bản. Mỗi khi chọn kiểu trích dẫn APA hay MLA từ ô “Style”, MS Word sẽ tự động chuyển đổi TLTK đã nhập vào sang chuẩn trích dẫn tương ứng.

Tạo danh sách nguồn tham khảo trong Word thực sự đơn giản và dễ dàng. Sử dụng Word để chèn trích dẫn và dễ dàng tạo trang Works Cited hoặc Bibliography (TLTK) cho bài viết. Khi sử dụng công cụ tham khảo của Word, bạn có thể thêm nguồn tham khảo khi cần và Word sẽ giữ chúng trong một danh sách sẵn sàng để bạn sử dụng bất cứ khi nào cần.

Để bắt đầu, mở tài liệu Word và bắt đầu soạn thảo bài viết của bạn. Khi bạn cần chèn trích dẫn hoặc tham khảo, nhấp vào thẻ References. Đảm bảo định dạng bên cạnh Insert Citation đã được thay đổi thành chuẩn yêu cầu (ví dụ: MLA 7th Edition hay APA7 7th Edition). Sau đó, nhấp vào Insert Citation và chọn Add New Source. Bây giờ, bạn có thể nhập thông tin vào các ô. Khi bạn nhấp OK, trích dẫn trong văn bản sẽ xuất hiện tại vị trí con trỏ của bạn.

Hình 3: Sử dụng công cụ tạo và quản lý trích dẫn

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Tiếp tục làm điều này cho mỗi nguồn tham khảo mới. Bạn có thể sử dụng công cụ của Word cho các trang web, bài báo trong tạp chí, sách, báo cáo…

Khi bạn hoàn thành bài viết và sẵn sàng chèn TLTK của mình, nhấp vào nhãn Reference một lần nữa. Nhấp vào Bibliography, sau đó chọn Bibliography hoặc Works Cited. Trang TLTK của bạn hiển thị theo thứ tự chữ cái và được định dạng đúng theo chuẩn yêu cầu. Các tham chiếu trích dẫn được lưu trữ trong một danh sách chính, có thể được sử dụng sau để thêm vào các tài liệu khác.

Hướng dẫn thêm trích dẫn trong Word của Microsoft tại địa chỉ sau https://shorturl.at/hG149.

Bổ sung công cụ trích dẫn APA7 vào MS Word Các công cụ trích dẫn trực tuyến

Loading

Leave a Reply