Day: July 29, 2009

Hành hương

Đây là bài của bác Xuân My bên Diễn đàn Giáo dục (http://edu.net.vn/forums/t/65680.aspx). Lời văn mộc mạc nhưng xúc động. Để tỏ lòng tri ân với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, viettien xin đăng lại ở đây.…

Loading