Ai đã dùng hệ thống commnent của Wordpress hay Yahoo Plus thì sẽ thấy hệ thống comment của Blogger thực sự là “sucks” :-). Mặc dù đã được cải tiến nhiều trong thời gian qua nhưng commnent của Blogger vẫn…
Đọc tiếp »