Month: April 2011

Trót lớn

(Ảnh sưu tầm)Ngày thơ bé, chẳng biết buồn. Cơm trưa mẹ gọi, bắt chuồn bờ ao. Lũ trẻ con, cánh cào cào. Nào xanh, nào đỏ, “màu nào của tao”. Cánh sen sương đọng sớm nào, Chụm tay tranh hứng,…

Loading