Month: July 2011

TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA Mac OS X Lion

Thông thường, cứ khoảng hai năm Apple lại giới thiệu một phiên bản mới của hệ điều hành (HĐH) họ nhà mèo. Thông lệ này được thực hiện khá nghiêm chỉnh kể từ khi Apple chuyển sang dùng chip Intel…

Loading

LEVEL 2 PRACTICE TESTS OF ENGLISH

Các bài PRACTICE TEST dưới đây là dành cho Class 2- B1 (MSc. at HUST). Anh chị em nên cố gắng thực hành một cách nghiêm túc trước khi tham khảo phần đáp án (keys and tapescripts).Xin lưu ý:  Bài…

Loading