LEVEL 2 PRACTICE TESTS OF ENGLISH

Các bài PRACTICE TEST dưới đây là dành cho Class 2- B1 (MSc. at HUST). Anh chị em nên cố gắng thực hành một cách nghiêm túc trước khi tham khảo phần đáp án (keys and tapescripts).


Xin lưu ý: 

  • Bài tập sẽ được chữa trên lớp;
  • Văn bản chỉ có tính minh hoạ, link download bên dưới mỗi bài;
  • Vì một số lý do, phần Audio của các bài Listening không được cung cấp (nếu có, tôi sẽ để link dưới bài);
  • Nếu muốn có bài Practice có thể chỉnh sửa và không có Watermark, xin liên hệ trực tiếp với tôi;
  • Các TEST sẽ được lần lượt cập nhật tại đây.
————————————————————–1. Bài phát ngày 28-6 


* LISTENING 28-6


Download bài Listening 28-6 tại đây (khoảng 885KB)

* ĐÁP ÁN + Audio bài LISTENING 28-6

Download phần Key tại đây (khoảng 160KB) và phần Audio tại đây (file ZIP, khoảng 9.8MB).
2. Bài phát ngày 30-6


BÀI B1 CEFR PRACTICE

Download:

  • Bài B1 CEFR PRACTICE và đáp án tại đây (khoảng 3.25MB)
  • Phần Audio tại đây (khoảng 29.5MB)
2. Các bài phát ngày từ 07/07 tới 28/07

  • Tất cả các bài được gói trong một file ZIP dung lượng khoảng gần 11MB;
  • Key đi kèm sau mỗi bài (nếu câu trả lời chưa khớp, hãy tham khảo bài chữa trên lớp);
  • Phần Audio không bao gồm trong file ZIP này (nếu được phép, Audio sẽ được cập nhật sau).


Tiếp tục cập nhật…


Loading

Leave a Reply