Các bài PRACTICE TEST dưới đây là dành cho Class 2- B1 (MSc. at HUST). Anh chị em nên cố gắng thực hành một cách nghiêm túc trước khi tham khảo phần đáp án (keys and tapescripts).Xin lưu ý: Bài tập…
Đọc tiếp »