Print Friendly, PDF & Email

VIETTIEN: Một bài viết công phu về nghệ thuật ca từ của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn thể hiện qua các bài hát sâu lắng của ông. Đứng trên góc độ ngữ pháp, tác giả Trần Kim Phượng đã có những tìm tòi, khám phá khá thú vị về cách mà người nhạc sĩ tài hoa “làm phép” với ngôn từ trong các bài hát nổi tiếng của ông. 

– Có thể đọc online tại đây (nếu khó đọc file PDF nhúng ở trang này)
– Có thể download tại đây (khoảng 30MB).
VIETTIEN chưa có điều kiện xin phép TS. Trần Kim Phượng để đăng bài tại đây. Tuy nhiên, hy vọng tác giả sẽ đồng ý vì lý do học thuật!

[Bài đã đăng trên Tạp chí Ngôn ngữ của Viện Ngôn ngữ học, số 10/2011]