Corruption Perceptions Index: Transparency International Chỉ Số Minh Bạch năm 2011(bảng xếp hạng mức độ tham nhũng ở 183 quốc gia được khảo sát)Những nước trong sạch nhất: New Zealand, Đan Mạch, Phần Lan, Thuỵ Điển, ững nước tham nhũng/thiếu…
Đọc tiếp »