Lớp ĐIỆN: Đăng kí mua giáo trình tại D4-101 (gặp cô Thu Thảo)  Lớp CNTT: Giáo trình sẽ có để download tại trang này trước CN (05/02/2012)  Lưu ý: Đảm bảo có giáo trình cho buổi học tới (thứ Ba,…
Đọc tiếp »