THÔNG BÁO: LỚP ĐIỆN & CNTT

  1. Lớp ĐIỆN: Đăng kí mua giáo trình tại D4-101 (gặp cô Thu Thảo) 
  2. Lớp CNTT: Giáo trình sẽ có để download tại trang này trước CN (05/02/2012) 

Lưu ý: Đảm bảo có giáo trình cho buổi học tới (thứ Ba, 07/02/2012)

2 Replies to “THÔNG BÁO: LỚP ĐIỆN & CNTT”

  1. Thầy ơi thầy có thể up lại giáo trình của lớp CNTT được không ạ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.