THÔNG BÁO: LỚP ĐIỆN & CNTT

  1. Lớp ĐIỆN: Đăng kí mua giáo trình tại D4-101 (gặp cô Thu Thảo) 
  2. Lớp CNTT: Giáo trình sẽ có để download tại trang này trước CN (05/02/2012) 

Lưu ý: Đảm bảo có giáo trình cho buổi học tới (thứ Ba, 07/02/2012)

Loading

2 comments for “THÔNG BÁO: LỚP ĐIỆN & CNTT

Leave a Reply