NƯỚC VÀ ĐẤT NƯỚC

Vừa rồi, nhân vụ ông Shivraj Singh Chouhan, Thủ hiến bang Madhya Pradesh, Ấn Độ được tuỳ tùng “kiệu” khi đi thị sát lũ lụt, mình chợt nhớ tới vài ảnh ảnh vừa vui vui vừa rất đáng suy ngẫm.

106563039_An_image_of_Madhya_Pradesh_Chief_Minister_Shivraj_Singh_Chouhan_being_helped_by_his_se-xlarge_trans++TUEOn4-yHdlPS6WVNdiWln8rzxTFMtCDYPnL1Vz0Ojk
Thủ hiến Shivraj Singh Chouhan đi thị sát lũ lụt

Có thể có lý do khách quan hoặc chủ quan cho các hành động trong mỗi bức ảnh nhưng cách hành xử của nhân vật chính trong các bức ảnh này nói lên rất nhiều điều.

Tất cả các bức ảnh đều liên quan tới chủ đề “NƯỚC”.

TT Obama che mưa cho nữ nhân viên
TT Obama che mưa cho nữ nhân viên
Anh Ô luôn tự cầm ô
Anh Ô luôn tự cầm ô
Cựu Thị trưởng London Boris Johnson đi nhặc rác ở mương
(Cựu) Thị trưởng London Boris Johnson tham gia nhặc rác ở mương (nay là BT Ngoại giao)
(Cựu) Thủ tướng Anh Cameron đi thị sát lũ lụt
(Cựu) Thủ tướng Anh Cameron đi thị sát lũ lụt
Quan ta đi làm khi lũ lụt
Quan ta đi làm khi lũ lụt
106563039_An_image_of_Madhya_Pradesh_Chief_Minister_Shivraj_Singh_Chouhan_being_helped_by_his_se-xlarge_trans++TUEOn4-yHdlPS6WVNdiWln8rzxTFMtCDYPnL1Vz0Ojk
Quan Ấn thị sát khi lũ lụt

Bonus bức ảnh cuối mà không có lời bình!

SEVERE_WEATHER_TEXAS_50107863

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *