ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B1 (VT 21-27.11.2016)

ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B1 (VT 21-27.11.2016)


(Chú ý: với các vấn đề khác, chúng ta trao đổi trực tiếp trên lớp. Cảm ơn anh chị em!)

==========================

  1. Session 1: Giới thiệu + Ôn tập ngữ pháp
  2. Session 2: Test 1+ (đã có, download tại đây)
  3. Session 3: Test 2+ (đã có, download tại đây)
  4. Session 4: Test 3+ (đã có, download tại đây)
  5. Session 5: Test 4+ (đã có, download tại đây)
  6. Session 6: Test 5+ (đã có, download tại đây)
  7. Session 7: Test 6+ (đã có, download tại đây)
  8. Session 8: Test 7 (Bài photo trên lớp)

NOTE: Test 5+ và 6+:

cefr_b1

Loading

Leave a Reply