ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B1 (Thi đầu vào - ) (Chú ý: với các vấn đề khác, chúng ta trao đổi trực tiếp trên lớp. Cảm ơn anh chị em!) ========================== Session 1 (): Giới thiệu + Ôn tập ngữ…
Đọc tiếp »