Month: February 2017

TÀI LIỆU MÔN RESEARCH MOTHODOLOGY (SOFL-HUST)

Dưới đây là Đề cương môn Research Methodology và các tài liệu tham khảo. A. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC FL3080   Phương pháp Nghiên cứu Khoa học Tên học phần: Phương pháp Nghiên cứu Khoa học Mã số: FL3080 Khối lượng:…

 889 total views

TẠI SAO GỌI LÀ “GIÁP LÁ CÀ”?

“Giáp lá cà”, “Sáp lá cà” hay “Đánh giáp lá cà” không phải là thành ngữ quá khó hiểu trong Tiếng Việt. Từ điển Việt Nam của hội Khai trí Tiến đức giải nghĩa giáp lá cà là “nơi quân…

 2,470 total views