ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B2 (BẬC 4) (Thứ Bẩy & CN - Chú ý: với các vấn đề khác, chúng ta trao đổi trực tiếp trên lớp. Cảm ơn anh chị em!) ========================== 1. Ngày 30/6: Buổi sáng: Giới thiệu…
Đọc tiếp »