LẠ NHƯ…

Lạ như…

Lạ như hạ đổ mưa rào

Lạ như gió bấc cắt vào chiều đông

Lạ như lúa trổ giữa đồng

Lạ như đôi trẻ tình nồng nàn mơ

Lạ như thi sĩ làm thơ

Lạ như tàu lạ gần bờ biển ta

Lạ như gọi vợ là nhà

Lạ như Tàu khựa giặc bắc coi ta là người

Lạ như con trẻ hát cười

Lạ như ta bỗng là người Việt Nam!

8.2009

Loading

Leave a Reply