Lạ như...   Lạ như hạ đổ mưa rào Lạ như gió bấc cắt vào chiều đông Lạ như lúa trổ giữa đồng Lạ như đôi trẻ tình nồng nàn mơ ... Lạ như thi sĩ làm thơ Lạ…
Đọc tiếp »