Category: TECHNICALS

English for techies

NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE (3rd Ed.)

A. VÀI NÉT VỀ BỘ GIÁO TRÌNH NEW HEADWAY New Headway là bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp thông dụng đối với những ai bắt đầu tiếp cận với tiếng Anh, muốn tìm hiểu và sử dụng ngôn ngữ quốc…

Loading

ĐÁP ÁN CỦA PRACTICE TEST 2

Bài này dành cho sinh viên lớp NC2B (HUST-10/11). Tôi trích bài Practice Test 2  trong quyển Longman Preparation Series for the TOEIC Test – Advanced Level (4th Edition). Nếu có thể, các em nên làm cả Practice Test 1 trong…

Loading