ĐÁP ÁN CỦA PRACTICE TEST 2

Bài này dành cho sinh viên lớp NC2B (HUST-10/11).

Tôi trích bài Practice Test 2  trong quyển Longman Preparation Series for the TOEIC Test – Advanced Level (4th Edition). Nếu có thể, các em nên làm cả Practice Test 1 trong quyển sách này.

A. PRACTICE TEST 2 và đáp án:

 1. Đề bài (khoảng 3.5MB: download ở đây.
 2. Đáp án (khoảng 7.0MB): download ở đây.

 B. Bảng tính điểm chuyển đổi:

Score List. Read Score List. Read
100 495 495 78 415 355
99 495 490 77 405 345
98 495 485 76 400 340
97 495 485 75 395 335
96 495 475 74 385 330
95 495 470 73 375 325
94 495 460 72 370 320
93 495 455 71 365 315
92 490 450 70 360 310
91 485 440 69 355 300
90 480 435 68 350 295
89 475 425 67 345 295
88 465 420 66 340 290
87 460 415 65 335 285
86 455 405 64 330 280
84 445 395 63 325 275
83 440 390 62 320 270
82 435 385 61 310 260
81 430 375 60 300 255
80 425 370 59 295 250
79 420 360 58 290 245
Score List. Read Score List. Read
57 285 240 36 125 90
56 275 230 35 115 85
55 265 220 34 105 80
54 260 215 33 100 75
53 255 210 32 95 70
52 245 205 31 90 65
51 235 195 30 85 60
50 230 185 29 80 55
49 225 175 28 70 45
48 220 170 27 60 40
47 215 160 26 55 35
46 205 155 25 50 30
45 200 145 24 45 25
44 190 140 23 40 20
43 180 135 22 35 15
42 175 130 21 30 10
41 170 125 20 25 5
40 160 120 19 20 5
39 150 115 18 15 5
38 140 105 17 10 5
37 135 95 16-1 5 5

  Ví dụ:

      Nghe: 78
      Đọc: 65

   Sử dụng bảng chuyển đổi bên trên, điểm số sẽ là:

      Nghe: 415
      Đọc: 335

  Cộng điểm chuyển đổi của cả hai phần (nghe+đọc) em sẽ có điểm TOEIC của mình:

      415 + 335 =  750

  (Lưu ý nguyên tắc Final TOEIC Score = Practice Score – 40)

  Khuyến nghị: bạn nên mua giáo trình để đảm bảo tuân thủ các quy định về bản quyền.

  Loading

  4 comments for “ĐÁP ÁN CỦA PRACTICE TEST 2

  1. Dear teacher Khoa. I&#39;m Viet Anh. My score:<br />list: 57/100 Read: 56/100<br />Hic. I&#39;ve been disappointed with myself.

  Leave a Reply