Day: August 9, 2009

For and To Mèo Bự

VÀI THẺ HTML CÓ THỂ DÙNG Ở PHẦN COMMENT CỦA WORDPRESS (viết tặng bác Mèo Bự) 1. <a href=”” title=””> A. Giải thích Mã này cho phép nhúng một địa chỉ Internet (URL/link) vào phần comment thông qua một tiêu…

 1,136 total views,  26 views today