Day: March 11, 2011

TOEIC Listening and Reading Package (Level 1+2)

Dưới đây là link download giáo trình TOEIC Listening and Reading Package (Level 1+2). Giáo trình này hiện đang được sử dụng cho sinh viên các lớp NC2A/2B (TTĐTKSCLC – ĐHBK). Giáo trình và Keys + Typescript: Giáo trình: file PDF…

 917 total views,  2 views today