Day: August 18, 2011

TẠI SAO LẠI CHẶN BLOGGER?

Khi Facebook bị chặn, mình đã định chửi bậy. Rồi mình kiềm chế. Nay Blogger  (blogspot) bị chặn, không biết mình có thể kiềm chế được nữa không? Hay là mình chửi bậy? Mà nếu chửi thì chửi ai? Cái…

 72 total views