Print Friendly, PDF & Email

DƯỚI ĐÂY LÀ ĐƯỜNG LINK ĐỂ DOWNLOAD TÀI LIỆU ÔN TẬP CHO BUỔI HỌC
THỨ SÁU (06/06)

http://www.mediafire.com/download/9vq4fq6spc33gsm/ontap_3.pdf

ĐÁP ÁN (Một phần):

https://dl.dropboxusercontent.com/u/15034088/Others/Temps/ontap_3.pdf