BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B1 (Chủ Nhật, T10-12)

BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B1 – CEFR (10-12/2014)


(Chú ý: với các vấn đề khác, chúng ta trao đổi trực tiếp trên lớp. Cảm ơn anh chị em!)

==========================

A. Ôn tập Ngữ pháp
    1. Ngày 05/10: Tài liệu đã phát trên lớp

B. Luyện tập qua các bài Test

  1. Ngày 12/10: Practice Test 1 (đã có, click đường link để download)
  2. Ngày 19/10: Practice Test 2 + Bài Nghe bổ sung 1 (đã có, click đường link để download)
  3. Ngày 26/10: Practice Test 3 (đã có, click đường link để download)
  4. Ngày 02/11: Practice Test 4 + Bài Nghe bổ sung 2 (đã có, click đường link để download)
  5. Ngày 09/11: Practice Test 5 (đã có, click đường link để download)
  6. Ngày 16/11: Practice Test 6 + Bài Nghe bổ sung 3 (đã có, click đường link để download)
  7. Ngày 23/11: Practice Test 7 (đã có, click đường link để download)
  8. Ngày 30/11: Practice Test 8 + Bài Nghe bổ sung 4  (đã có, click đường link để download)

==========================


Loading

Leave a Reply