Print Friendly, PDF & Email
BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B1 – CEFR (tháng 05-07/2015)


(Chú ý: với các vấn đề khác, chúng ta trao đổi trực tiếp trên lớp. Cảm ơn anh chị em!)

==========================

A. Ôn tập Ngữ pháp
  1. Ngày 24/05: Đã giới thiệu
  2. Ngày 31/05: Tài liệu đã phát trên lớp

B. Luyện tập qua các bài Test

  1. Ngày 07/06: Practice Test 1 (đã có, click đường link để download)
  2. Ngày 14/06: Practice Test 2Bài Nghe bổ sung (đã có, click đường link để download)
  3. Ngày 21/06: Practice Test 3 (đã có, click đường link để download)
  4. Ngày 28/06: Practice Test 4 và Bài Nghe bổ sung 2 (đã có, click đường link để download)
  5. Ngày 05/07: Practice Test 5 (đã có, click đường link để download)
  6. Ngày 12/07: Practice Test 6 và Bài Nghe bổ sung 3 (đã có, click đường link để download)
  7. Ngày 19/07: Practice Test 7 – BÀI CUỐI (đã có, click đường link để download

 

cefr_b1