Day: July 19, 2009

Nhúng MP3 vào Blogger

Nhúng MP3 vào Blogger bằng ngay công cụ của Google và Odeo. Nghe thử Cẩm Vân hát: Google: Odeo: Dưới đây là source code. Copy & Paste vào Edit Html rồi thay “MP3_FILE_URL” bằng địa chỉ chứa file MP3. Lưu…

Loading