Nhúng MP3 vào Blogger


Nhúng MP3 vào Blogger bằng ngay công cụ của Google và Odeo.

Nghe thử Cẩm Vân hát:

Google:

Odeo:

Dưới đây là source code. Copy & Paste vào Edit Html rồi thay “MP3_FILE_URL” bằng địa chỉ chứa file MP3.

Lưu ý: có thể thay đổi các thông số khác như độ rộng (width), độ cao (height), màu nền (bgcolor)… Odeo đòi hỏi phải phải điền đúng khoảng thời gian (bằng giây) vào phần DURATION nếu không thanh progress bar sẽ không chạy.

Google:
————————–
<embed type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://www.google.com/reader/ui/3247397568-audio-player.swf?audioUrl=MP3_FILE_URL” width=”400″ height=”27″ allowscriptaccess=”never” quality=”best” bgcolor=”#ffffff” wmode=”window” flashvars=”playerMode=embedded” />
————————–

Odeo:
————————–
<embed type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://www.odeo.com/flash/audio_player_standard_gray.swf” width=”400″ height=”52″ allowScriptAccess=”always” wmode=”transparent” flashvars=”audio_duration=DURATION&amp;external_url=MP3_FILE_URL” />
————————–

Note: có vẻ chỉ chạy trong Firefox (?)

Loading

2 comments for “Nhúng MP3 vào Blogger

Leave a Reply