For and To Mèo Bự

VÀI THẺ HTML CÓ THỂ DÙNG Ở PHẦN COMMENT CỦA WORDPRESS

(viết tặng bác Mèo Bự)

1. <a href=”” title=””>

A. Giải thích

Mã này cho phép nhúng một địa chỉ Internet (URL/link) vào phần comment thông qua một tiêu đề. Tức là, người đọc chỉ nhìn thấy phần tiêu đề, và khi click vào tiêu đề đó người đọc sẽ được dẫn tới trang mà người viết muốn.

B. Thực hành

<a href=”http://myviettien.blogspot.com”> VIETTIEN’s bog </a>

sẽ hiển thị qua phần comment là

VIETTIEN’s bog

Trong đó:
– URL: http://myviettien.blogspot.com (thay link bác muốn)
– Title: VIETTIEN’s blog hoặc (thay bằng tiêu đề bác muốn)


2. <abbr title=””>

A. Giải thích

Thẻ này mô tả một cụm từ viết tắt. Khi bác đưa chuột lên trên từ viết tắt đó thì sẽ thấy cả cụm từ đầy đủ.

B. Thực hành

Từ <abbr title=”ý muốn chỉ Trung Quốc”>CC</abbr> đã có trong từ điển.

sẽ thành:

Từ CC đã có trong từ điển.

3. <acronym title=””>

A. Giải thích

Thẻ này cũng mô tả một cụm từ viết tắt nhưng là viết tắt các chữ cái đầu tiên của các từ trong cụm từ.

B. Thực hành

Fidel nói: <acronym title=”chủ nghĩa xã hội”>CNXH</acronym> hay là chết.

sẽ thành:

Fidel nói: CNXH hay là chết.

4. <b>, <i>, <strike> và <em>;

A. Giải thích

Là các thẻ định dạng chữ đậm, nghiêng, gạch ngang và nhấn mạnh. Thẻ <em> thường đưa chữ về dạng in nghiêng.

B. Thực hành

Là các thẻ thẻ định dạng chữ <b>đậm</b> hoặc <i>nghiêng</i>, và <strike>không phải cho</strike> <em>gạch chân</em>

sẽ thành:

Là các thẻ thẻ định dạng chữ đậm hoặc nghiêng, và không phải cho gạch chân

Lưu ý:

– có thể dùng thẻ <strong> </strong> để định dạng chữ đậm (giống <b>)
– có thể dùng thẻ <u> </u> và <ins> </ins> để định dạng chữ gạch chân (mặc dù thẻ này mô tả thành phần thêm vào văn bản – nhưng hình như không phải theme nào của WP cũng hỗ trợ 2 thẻ này)

(Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn)

5. <blockquote cite=””>

A. Giải thích

Thẻ này cho phép trích dẫn thông tin có kèm theo nguồn trích dẫn. Trích dẫn hiển thị ở dạng khối.

B. Thực hành

<blockquote cite=”http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=a53SUPoZF2″>
Người chết hai lần thịt da nát tan</blockquote>

sẽ thành:

Người chết hai lần thịt da nát tan

Chú ý: không phải trình duyệt nào cũng hỗ trợ thẻ này.

6. <cite>

A. Giải thích

Thẻ để trích dẫn hoặc định dạng chữ theo kiểu trích dẫn (thường là nghiêng)

B. Thực hành

<cite>Trích từ: Tuyên ngôn độc lập, trang, dòng…</cite>

sẽ thành:

Trích từ: Tuyên ngôn độc lập, trang, dòng…

7. <code>

A. Giải thích

Thẻ này cho phép post các mã máy tính mà không làm sai lệch các trị. Sở dĩ có điều này vì WP quá thông minh 🙂 nên khi nó nhìn thấy các đoạn mã, nó sẽ xử lí ngay. Kết quả là ta hoặc là không thấy gì hoặc là thấy những mã vô nghĩa.

B. Thực hành

<code> Mã máy ở đây</code>

Ví dụ:

<samp>Mã</samp>
<var>Variable</var>

Lưu ý: thẻ <code> không phải lúc nào cũng hoạt động tốt trên WP. Do vậy, WP đưa ra một thẻ riêng để mọi người post mã nguồn. Thẻ này có thể dùng cả ở phần bài viết lẫn comment.

[sourcecode language=’css’]Mã máy ở đây[/sourcecode]

Ví dụ:

[sourcecode language=’css’]

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN”
“http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>
<title>Welcome – Bienvenue</title>
<h1>
<span lang=”en”>Welcome</span> –
<span lang=”fr”>Bienvenue</span>
</h1>
<p lang=”en”>This paragraph is in English.</p>
<p lang=”fr”>Ce paragraphe est en français.</p>

[/sourcecode]

8. <pre>

A. Giải thích

Thẻ <pre> cho phép hiển thị chữ dưới dạng đơn giản nhất, tức là lược bỏ đi hầu hết các định dạng và giữ lại các thông số text mặc định. Lúc này, font chữ thường là Courier.

B. Thực hành

<pre>Font chữ thường là Courier</pre>

sẽ thành:

Font chữ thường là Courier

9. <del datetime=””>

A. Giải thích
Thẻ này cho biết ngày giờ một văn bản (đoạn VB, từ…) bị xóa. Không phải trình duyệt nào cũng hỗ trợ hoàn toàn thẻ này (thường chỉ hiển thị chữ bị gạch ngang).

B. Thực hành

<p>Hôm qua Mèo Bự nói <del datetime=”2009-08-08T20:59:07Z”>ghét</del> <ins>yêu</ins>!</p> Mèo Mun.

sẽ thành:

Hôm qua Mèo Bự nói ghét yêu Mèo Mun.


10. <q cite=””>

A. Giải thích
Thẻ này cũng cho phép định dạng text theo kiểu trích dẫn. Trích dẫn sẽ nằm trong dấu ngoặc kép (“123”)

B. Thực hành

Mèo Bự viết <q cite=”http://happyhome271.wordpress.com/quick-comments/”>Chưa biết nên comment chỗ nào thì mời các bác cứ gõ vào đây.</q>

sẽ thành:

Mèo Bự viết Chưa biết nên comment chỗ nào thì mời các bác cứ gõ vào đây.

Cũng không khó lắm phải không bác? Chú ý khi soạn thảo các thẻ HTML, bác phải nhớ phần khóa của thẻ:

Chẳng hạn thẻ chữ đậm <b> phải kết thúc bằng khóa </b>

Chúc bác vui.

http://kadict.hust.edu.vn/

18 comments for “For and To Mèo Bự

Leave a Reply

Your email address will not be published.