Dưới đây là link download giáo trình TOEIC Listening and Reading Package (Level 1+2). Giáo trình này hiện đang được sử dụng cho sinh viên các lớp NC2A/2B (TTĐTKSCLC - ĐHBK).Giáo trình và Keys + Typescript:Giáo trình: file PDF khoảng 18…
Đọc tiếp »