VIETTIEN: Thêm một lần nữa mình lại biết tin về những việc xảy ra tại nước mình qua các phương tiện thông tin đại chúng… nước ngoài tới 10 ngày trước khi báo nhà kịp 'định hướng dư luận'!!!Vấn đề…
Đọc tiếp »